Mural z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Muralu powstał przy Ośrodku Kultury w Miliczu. Został sfinansowany w ramach inicjatywy „Młodzież dla Miliczan”, finansowanej z konkursu „Małe Granty”.

Małe granty to prospołeczny projekt adresowany do obszaru rewitalizowanego miasta Milicz, zarówno grup formalnych jak i nieformalnych. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności, zaangażowania i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji Milicza w sprawy lokalne oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta, poprzez wsparcie finansowe projektów lokalnych realizowanych przez mieszkańców.
Inicjatywa stworzenia Muralu Niepodległości jest pomysłem młodzieżowych działaczy z Milicza: Szymona Borowiaka i Kacpra Kociumbasa, którzy dostrzegli potrzebę rewitalizacji terenu przy Ośrodku Kultury.
Ze względu na charakter i lokalizację Muralu, artysta Wojciech Brewka uwzględnił w projekcie muzyczny klimat miejsca. Praca łączy w sobie pamięć o jednym z Ojców Niepodległości- Ignacym Janie Paderewskim oraz istotę Ośrodka Kultury jako miejsca spotkań milickiego środowiska muzycznego, gdzie odbywają się próby zespołów takich jak LabiRytm, The Rompers czy Devilish Mill., w ramach inicjatywy „Młodzież dla Miliczan”, finansowanej z konkursu „Małe Granty”.
Małe granty to prospołeczny projekt adresowany do obszaru rewitalizowanego miasta Milicz, zarówno grup formalnych jak i nieformalnych. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności, zaangażowania i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji Milicza w sprawy lokalne oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta, poprzez wsparcie finansowe projektów lokalnych realizowanych przez mieszkańców.
Inicjatywa stworzenia Muralu Niepodległości jest pomysłem młodzieżowych działaczy z Milicza: Szymona Borowiaka i Kacpra Kociumbasa, którzy dostrzegli potrzebę rewitalizacji terenu przy Ośrodku Kultury.
Ze względu na charakter i lokalizację Muralu, artysta Wojciech Brewka uwzględnił w projekcie muzyczny klimat miejsca. Praca łączy w sobie pamięć o jednym z Ojców Niepodległości- Ignacym Janie Paderewskim oraz istotę Ośrodka Kultury jako miejsca spotkań milickiego środowiska muzycznego, gdzie odbywają się próby zespołów takich jak LabiRytm, The Rompers czy Devilish Mill.