Monitoring już działa w Cieszkowie. Kamery obserwują cieszkowski park oraz stadionie. Ich zakup podyktowany jest staraniem władz o zwalczenie aktów wandalizmu (które miały miejsce w ostatnim czasie w tych lokalizacjach) oraz poprawą bezpieczeństwa mieszkańców.
Planowane jest zamontowanie kolejnych kamer.