Mocne oświadczenie włodarzy powiatu milickiego

Nie ma dzisiaj faktycznych możliwości przygotowania procedur wyborczych i przeprowadzenia wyborów w maju br – piszą w liście do wojewódzkiego komisarza wyborczego Burmistrz Milicza wraz z wójtami Krośnic i Cieszkowa. List sygnuje także Milicki Starosta.
„Odpowiedzialni z mocy przepisów prawa a także z poczucia obowiązku, za bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, a także za spokój i porządek publiczny w naszych wspólnotach, oświadczamy, że nie ma dzisiaj faktycznych możliwości przygotowania procedur wyborczych i przeprowadzenia wyborów w maju br.
Konieczność rozpoczęcia procedur organizacyjnych stanowiłaby bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, którzy już muszą przejść szkolenia, a później zorganizować proces głosowania.
Drugim oczywistym zagrożeniem jest akt wyborczy, który dla wielu, poczytujących udział w wyborach za swój obywatelski obowiązek, będzie ryzykowny i groźny. W sytuacji rozwijającej się epidemii nie możemy pozostać bezczynni, gdy sprowadza się zagrożenie zdrowotne na naszych mieszkańców, wręcz przeciwnie, robimy wszystko, aby, zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, jak najdłużej zostali w domach, unikając spotkań i niebezpiecznych kontaktów. Atmosfera niepewności oraz lęku o zdrowie własne i najbliższych powoduje rezygnacje ludzi z prac w komisjach wyborczych. Ten proces w najbliższych dniach będzie się nasilał, gdyż ciągle wzrasta liczba zakażonych oraz ofiar śmiertelnych wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w naszym kraju i województwie.
Z tego powodu wnioskujemy o odwołanie wyborów prezydenckich i odstąpienie od wszystkich procedur administracyjnych i organizacyjnych.”