Młodzieżowa Rada Miejska obradowała w Miliczu. Młodzi radni III kadencji otrzymali zaświadczenia o wyborze, złożyli ślubowanie, wybrali wiceprzewodniczących. W obradach wziął udział Burmistrz Piotr Lech oraz przewodnicząca Rady Miejskiej – Haliny Smolińskiej. Na sesji byli również obecni radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.