Problem mieszkań socjalnych, a właściwie ich braku, dotyczy wszystkich gmin w Polsce. Warto przypomnieć, że mieszkania socjalne to lokale, które przyznawane są osobom, rodzinom, które z różnych względów nie mają i mieć nie mogę swojego mieszkania ani mieszkalnego lokum.
Często są to ludzie „po przejściach”, dotknięci chorobami, nieszczęściami, ale także niewydolnością finansową lub po prostu ubóstwem. Państwo poprzez gminy jest zobowiązane zapewnić im dach nad głową. Taką funkcję wypełniają właśnie mieszkania socjalne. W Miliczu zlokalizowane są one na ulicy Rawickiej. Ale po pierwsze jest ich za mało, a po drugie barak, który spełnia funkcję tych mieszkań, urąga nie tylko rozsądkowi ale i zwykłej przyzwoitość. Warunki tam panujące są skandalicznie złe, a cały obiekt grozi katastrofą budowlaną, nie spełniając przy tym norm bezpieczeństwa, choćby przeciwpożarowych. Dlatego od początku 2015 r. gmina Milicz rozpoczęła usilne poszukiwania mechanizmu finansowego, który pozwoliłby wyremontować, czyli przebudować, istniejący barak oraz wybudować od podstaw nowy budynek socjalny. Według zamierzeń burmistrza Piotra Lecha pozwoli to poprawić standard mieszkania w obecnym budynku, ale także da możliwość zakwaterowania większej ilości osób, w tym dużej części najemców lokali komunalnych w Rynku, którzy nie tylko nie płacą za wynajmowane mieszkanie, ale też ich sposób prowadzenia, życia pozostawia wiele do życzenia. – Są wątpliwymi atrakcjami miejskiego Rynku i należy ich stąd zabrać. Ale żeby tak zrobić trzeba mieć gdzie ich zakwaterować, taką rolę mogą spełnić mieszkanie socjalne, mówi burmistrz Piotr Lech. Dzięki temu w Rynku odzyskamy kilka może kilkanaście lokali, które będą atrakcyjne dla ewentualnych nabywców, chcących kupić tutaj niedrogie mieszkanie. Właśnie rozstrzygnięto konkurs w naborze RPO 6.1.1, w których Miliczowi przyznano niebagatelną kwotę 1,6 mln zł na remont pierwszego obiektu socjalnego. Pozwoli to gruntownie go zmodernizować a właściwie przebudować i na nowo postawić. Jednocześnie gmina ma podpisaną już umowę z Bankiem Gospodarstwa krajowego na dofinansowanie budowy nowego obiektu socjalnego. Wszystkie te działania spowodują, że do końca tej kadencji powinniśmy rozwiązać w Miliczu i w gminie palące problemy braku mieszkanie dla ludzi bardzo potrzebujących, choć borykających się z różnymi życiowymi problemami mówi burmistrz Piotr Lech, nie kryjąc satysfakcji w pozyskania kolejnych środków pozabudżetowych. Następne miliony, które w tym roku wpłyną do budżetu, sprawią, że będzie, to rekordowy dla gminy Milicz rok w ilości pozyskanych środków zewnętrznych. W historii tej gminy nie było jeszcze takiego okresu jak zapowiada się rok 2017 podkreśla z dumą Piotr Lech, zaznaczając, że na ten sukces składa się trudna ale skuteczna praca Urzędu Miejskiego i ludzi odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków unijnych. – Takiej ekipy nie ma nikt w całej północnej części naszego województwa, zaznacza włodarz miasta.