Kluczem do czystego powietrza jest jest wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczną alternatywę. Dzięki dotacjom z budżetu gminy Milicz udało się w poprzednich 2 latach dofinansować wymianę blisko 100 pieców.

-w 2018 r. zrealizowano 25 wniosków z czego 12 z terenów wiejskich i 13 z terenu miasta;
-w 2019 zrealizowano 28 wniosków z czego 13 z terenów wiejskich,15 z terenu miasta;
-w 2020 zaplanowano realizację 30 wniosków (jesteśmy na etapie zaproszeń do podpisywania umów).

Mieszkańcy gminy Milicz mogą dodatkowo skorzystać z dotacji pochodzącej z funduszów UE. Nabór zaplanowano na wiosnę 2020 r.
Do rozdysponowania będzie 1 400 000,00 zł. Szczegóły konkursu pod koniec marca.