Reprezentant powiatu milickiego w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – radny Szymon Borowiak prowadził debatę na konferencji w Sejmie RP w Warszawie. Konferencja “Młodzi 2.0”, bo tak nazywało się wydarzenie, jest przełomem w kwestii partycypacji młodzieży w życiu politycznym kraju. Głównym celem wydarzenia była partycypacja młodzieży na 100 lecie niepodległości Polski oraz finalizacja podjętych prac nad nowelizacją artykułu 5b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.

Działania podjęte przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych wraz z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Dolnośląskiego w tamtym roku przynoszą efekty, istnieje szansa że jeszcze w tym roku ujrzymy wyniki działań w postaci znowelizowanej ustawy, która na nowo ukształtuje młodzieżową politykę w naszym kraju. Konferencja była okazją do dyskusji z przedstawicielami władz takimi jak Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotr Gliński, czy doradcą Prezydenta RP Andrzeja Dudy, prof. Andrzejem Waśko. Była to idealna okazja do wymiany poglądów z innymi działaczami młodzieżowymi z terenu całego kraju. Tę okazję stwarzały panele dyskusyjne, najważniejszy z nich, bo dotyczący samej materii prawnej artykułu 5b, był moderowany przez Szymona Borowiaka – młodego działacza z naszego powiatu. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w polskiej polityce, obecna na konferencji wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek, skomentowała działania uczestników – “Jesteście prawdziwymi liderami. To, co robicie, pociąga za sobą innych ludzi. Za to wam serdecznie dziękuję. Dorośli mogą od was uczyć się nie tylko autentyzmu, szczerości ale również wzajemnego szacunku.” Konferencja 2.0 nie byłaby możliwa gdyby nie konsultacje i seria spotkań środowiskowych, takich jak “#Start 5b- spotkanie regionalne”, które poprzedzały warszawską Konferencję “Młodzi 2.0”. Trzydniowe spotkanie miało miejsce we Wrocławiu, w lutym tego roku, spotkali się tam zarówno przedstawiciele organizacji młodzieżowych z dolnego śląska, jak i województwa opolskiego. W rolę przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wszedł Szymon Borowiak, który wraz z PROM’em zorganizował całe wydarzenie. Spotkanie “Start 5b”, miało na celu konsultacje i prace nad zmianą treści artykułu 5b z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Praca, we Wrocławiu, nad poprawkami do ustawy zaowocowała doświadczeniem i wiedzą którą Milicki działacz świetnie wykorzystał w stolicy. Czekamy na dalsze działania i życzymy sukcesów.

czytaj też  Milicz w SIECI SZPITALI na Dolnym Śląsku
Poprzedni artykułUwaga remont! Będą utrudnienia
Następny artykułKolizja na rynku