Piękocin stolicą orki zaprzęgiem konnym. 21 października br. Piękocin stał się stolicą dwóch województw: Dolnego Śląska i Wielkopolski w orce zaprzęgiem konnym.
Organizatorami IX Międzywojewódzkiego Kon kursu orki zaprzęgiem konnym byli: Sołtys i Rada Sołecka wsi Piękocin, Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Miliczu, Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu, Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu, Koło Gospodyń Wiejskich w Piękocinie, Ośrodek Kultury w Miliczu.