Inicjatywy lokalne

W 2017 r. ramach Inicjatywy lokalnej podpisano 31 umów na łączną kwotę dofinansowania 270.000,00 zł. Oferty mieszkańców Gminy Milicz realizowano w miejscowościach: Milicz, Dunkowa, Nowy Zamek, Sułów, Wróbliniec, Wziąchowo Wielkie, Potasznia, Duchowo, Bartniki, Gądkowice, Olsza, Pracze, Poradów, Łąki, Wszewilki Ostrowąsy, Czatkowice, Grabówka.
Wśród zadań znaleźć można m. in.: doposażanie lub budowę placów zabaw, remonty i doposażenie świetlic wiejskich oraz szkół gminnych, budowę rzutni pchnięcia kulą, doposażenie boiska sportowego, budowę kręgu na ognisko, ogrodzenie czy działania w infrastrukturę pieszo-drogową (utwardzenie, oświetlenie), budowę wiat rekreacyjnych i montaż osłon śmietnikowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej do zadań inwestycyjnych.