Gmina Milicz nie potrąci za strajk WSZYSTKIM pracownikom oświaty. Mijają się z rzeczywistością prawną instytucje państwowe, w tym Regionalne Izby Obrachunkowe, które wydają opinie, zapominając o uzgodnieniach międzynarodowych, uznawanych notabene przez władze RP!
W oparciu o standardy stanowione przez Komitet Spraw Społecznych oraz orzecznictwo Komitetu Wolności Związkowej Międzynarodowej Organizacji Pracy, a także art. 9 paragraf 1 krajowego Kodeksu Pracy dyrektor, wobec którego wystosowano postulaty płacowe, może nie potrącić za strajk na mocy podpisanego porozumienia; nie narusza w żaden sposób dyscypliny finansów, ponieważ w planie finansowym kierowanej przez siebie placówki ma zabezpieczone środki na wynagrodzenia od stycznia do grudnia. Jeśli nam to zakwestionują, spotkamy się w sądzie, a nawet w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Dariusz Duszyński
kier. wydz.

Poprzedni artykułMarysia, znów marysia
Następny artykułŚrodowisko to ty i ja