W związku z pojawiającymi się od dłuższego czasu w mediach publicznych nieprawdziwych i nierzetelnych informacji dot. planowanej inwestycji budowy kopca energetycznego na terenie dotychczasowego wysypiska odpadów w miejscowości Guzowice, gm. Cieszków, a także samych właściciel firmy ABC JOB zadecydowani, że w najbliższych dniach sprawę zniesławienia właścicieli firmy, oraz propagowania nierzetelnych informacji w mediach publicznych o samej firmie zostanie przekazana do Prokuratury Rejonowej w Miliczu, jako właściwej miejscowo do przeprowadzenia czynności procesowej w przedmiotowej sprawie.
Jednocześnie właściciel firmy nie wykluczają wystąpienia z wnioskami cywilnymi do Sądu Rejonowego w Miliczu, Wydziału Cywilnego przeciwko osobom, które publicznie, co jest udokumentowane przekazują nieprawdziwe informacje o właścicielach firmy i firmie, naruszając tym samym ich dobre imię a mianowicie:
zgodne z art. 23 kodeksu cywilnego Dz.U.2016.380 t.j. z dnia 2016.03.22.
„Gdy krytyka przybiera formę obraźliwą, godzącą w cześć i godność człowieka, uznać ją należy za naruszającą dobra osobiste podlegające cywilnej ochronie prawnej z mocy art. 23 Kodeksu cywilnego. Pogląd taki dotyczy nawet takich stanów, w których krytyka jest merytorycznie zasadna, tym bardziej więc można go przywołać w sytuacji, gdy krytyka cech takich nie nosi”.
W jednym z wyroków Sąd Najwyższy stwierdził, że „dobre imię osoby prawnej jest łączone z opinią, jaką o niej mają inne osoby ze względu na zakres jej odpowiedzialności. Uwzględnia się tu nie tylko renomę, wynikającą z dotychczasowej działalności osoby prawnej, ale i niejako zakładaną renomę od chwili jej powstania. Dobre imię osoby prawnej naruszają wypowiedzi, które obiektywnie oceniając, przypisują osobie prawnej niewłaściwe postępowanie, mogące spowodować utratę do niej zaufania, potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania w zakresie swych zadań”. Działania naruszające dobre imię osoby prawnej narażają ją na utratę zaufania potrzebnego dla prawidłowego funkcjonowania w zakresie swoich zadań. Utrata zaufania zawsze powoduje, że część partnerów handlowych rezygnuje z usług takiej osoby prawnej, co zazwyczaj przynosi wymierne straty finansowe.
Zgodnie art. 212 § 2 i art. 216 § 2 Kodeksu karnego.
W pierwszym przypadku jest to przestępstwo zniesławienia, które polega na przekazaniu nieprawdziwej informacji, co będzie narażać na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia określonej funkcji, czy wykonywania zawodu. Dla jego zakwalifikowania wystarczająca jest już sama możliwość utraty dobrego imienia. Drugi przepis stanowi o znieważeniu, czyli wyrażeniu opinii obraźliwej, niemożliwej do zweryfikowania. Jedna wypowiedź może stanowić obydwa typy przestępstw.
Firma ABC JOB i jej właściciele nie mogą sobie w dalszym ciągu pozwalać na kolejne zniesławienia, co ma wpływ na ich stosunki z dotychczasowymi partnerami biznesowymi zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski.

Przemysław Olejnik
Właściciel ABC JOB Wąblewo