Pieniądze na nowy PSZOK

Kolejny sukces gminy Milicz! Gmina otrzymała dofinansowanie (ponad 500 tys. zł) ze środków europejskich na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Ta informacja dotarła do Nas tuz przed zamknięciem tego wydania gazety, jednak udało nam się ustalić, że gmina planuje przenieść PSZOK ze Stawca na teren oczyszczalni ścieków.
Obecne usytuowanie PSZOK-u w Stawcu nie jest wymarzone. W główniej mierze chodzi o funkcjonalność tegoż obiektu. Dlatego włodarze gminy od samego początku swojego urzędowania mówili, że należałoby zmienić lokalizację PSZOK-u. Do tej pory na przeszkodzie realizacji tego przedsięwzięcia stał jednak brak pieniędzy. Jak wiadomo, mieszkańcy wolą, aby przede wszystkim budować drogi, chodniki, oświetlenie itd. niż wydawać pieniądze na nowy PSZOK.
Władze Milicza jakiś czas temu zgłosiły się jednak do konkursu, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski i jak się okazało, było to strzał w dziesiątkę. Gmina wyceniła projekt na ponad 600 tys. zł. Tymczasem rekomendowana kwota dofinansowania wynosi aż 526 tys. zł.
Póki co, gmina nie ma w budżecie zarezerwowanych środków na wspomnianą inwestycje. Dlatego też w najbliższym czasie na ten temat odbędzie się dyskusja z radnymi. Prace oraz rozliczenie projektu miałoby nastąpić do końca 2018r.
Przeniesienie PSZOK-u na teren oczyszczalni ścieków w sposób zdecydowany poprawiłoby funkcjonalność obiektu. Powstałaby niezależna droga wjazdowa od trasy wojewódzkiej. Niecka, która ma zostać wykorzystana w tym celu jest obecnie pusta. Posiada betonowe podłoże i odpowiedni drenaż. Różnica poziomu, wynosząca 2 m sprawiłaby, że powstałaby rampa wyładowcza. W ten sposób mieszkańcy wjeżdżaliby na nią i w wygodny sposób składowaliby przywiezione odpady do odpowiednich kontenerów.
W projekcie znajduje się zapis, mówiący o tym, iż PSZOK na terenie oczyszczalni ścieków ma być oświetlony i monitorowany przez 24 h. Co ciekawe, ma być on tak zainstalowany, że będzie widać, co dany mieszkaniec przywozi na PSZOK i, w które kontenery składa przywiezione rzeczy. Atutem ewentualnej nowej lokalizacji PSZOK-u jest również fakt, że nie jest to teren zamieszkały.
Warto wiedzieć, że ze względu na szkodliwy wpływ składowania odpadów na stan środowiska naturalnego, ilość odpadów kierowanych na składowiska powinna być ograniczona do 5%. Według hierarchii postępowania z odpadami, składowanie jest najmniej korzystnym sposobem ich zagospodarowania. Najlepszym rozwiązaniem w hierarchii jest zapobieganie ich powstawaniu oraz ponowne wykorzystanie i recykling. Obecnie w Unii Europejskiej do recyklingu przeznacza się 44% odpadów. Do roku 2030 postuluje się zwiększenie tego poziomu do 70%.
Prawda jest taka, że bez dobrej infrastruktury nie da się dobrze segregować.
jack

Poprzedni artykułZwiązek Miast Polskich w Miliczu
Następny artykułDni Otwarte Technikum Leśnego