W poniedziałek, 20 listopada o godz. 19.30 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Miliczu odbędzie się spotkanie informacyjne, dotyczące planowanego konkursu grantowego na mikroinstalacje fotowoltaiczne. Celem konkursu jest udzielenie grantów na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci elektroenergetycznej, polegające na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. Odbiorcami projektu są mieszkańcy gminy będący właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego, zlokalizowanego na terenie gminy Milicz, którzy dzięki realizacji projektu będą w stanie obniżyć znacząco rachunki za energię elektryczną.