Eco ABC składa wniosek do Rady Miejskiej… Czemu teraz?

20 czerwca br. spółka Eco-ABC złożyła do Rady Miejskiej w Miliczu wniosek o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki, na której od kilku już lat funkcjonuje spalarnia odpadów weterynaryjnych i medycznych.
Wniosek złożony przez Eco-ABC będzie przez radnych rozpatrywany po przerwie wakacyjnej. Spółka chce, aby przeznaczenie terenu, na którym działa milicka spalarnia została dostosowana do obecnie obowiązującego stanu prawnego.
Tymczasem przedstawiciele Komitetu Społeczne STOP SPALARNI wraz ze starostą Krzysztofem Osmelakiem przebywali w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie rozmawiali na temat spalarni z Mariuszem Ciechanowskim, dyrektorem Wydziału Infrastruktury DUW oraz przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Tematem rozmów były działania zmierzające w kierunku wstrzymania pracy nielegalnie działającej milickiej spalarni.
Czy obecne działania spółki Eco-ABC, czyli złożenie wniosku do Rady Miejskiej w Miliczu o zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego działki, na której działa spalarnia jest przyznaniem się właścicieli spalarni do jej nielegalnej działalności? Pokaże to najbliższa przyszłość.
Hol

Fot. TVP Wrocław