Wójt Gminy Cieszków- Ignacy Miecznikowski oraz p. Przewodniczący Rady Gminy Cieszków- Zdzisław Załężny podziękowali w imieniu mieszkańców naszym dzielnym strażakom z jednostek OSP oraz p. Stanisławowi Stanowskiemu statuetki oraz wręczyli uroczyste listy za skuteczne działanie na rzecz likwidacji skutków oraz zagroźeń powstałych podczas orkanu „Ksawery”. Uroczystość odbyła się podczas sesji 31 października 2017 roku p.