Dorota Folmer – Kontra

Niekorzystny dla spółki ECO-ABC wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest dla mnie zaskoczeniem. Od samego początku uważałam, że rację w sporze z właścicielem spalarni ma p. Roman Wnuk PINB, którego ogromnie cenię za jego doświadczenie, stan wiedzy i niezłomną postawę w walce o obronę i respektowanie stanowionego prawa.
Kompletnie niezrozumiała dla mnie jest postawa lokalnych władz i radnego wojewódzkiego, który w wywiadzie udzielonym lokalnej telewizji stwierdził, że spalarnia działa legalnie. Oczywiście w zakresie działalności przyszpitalnej spalarni działa legalnie. Problemem jest to, że właściciel spalarni dokonał jej samowolnej rozbudowy, montując na zewnątrz obiektu instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów. To umożliwiło siedmiokrotne zwiększenie mocy przerobowej przyszpitalnej spalarni. Pozwoliło też na utylizowanie odpadów z całego regionu. Prowadzenie działalności w takiej formie jest niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest więc naruszeniem prawa.
Wyrok NSA jednoznacznie wskazuje na to, że wydane przez urzędnika Starostwa Powiatowego w Miliczu pozwolenie na budowę wiat, które służą jako zadaszenie nad rampą załadunkową i nad samowolnie zamontowanymi elementami instalacji utylizacji odpadów odbyło się również z naruszeniem prawa. W ten sposób NSA utrzymał w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego i Starosty oleśnickiego, którzy mieli zastrzeżenia, co do bezstronności wydania pozwolenia na budowę wiat przez Starostwo Powiatowe w Miliczu. Trudno dziwić się takiej decyzji, skoro współautorem projektu budowlanego był wicestarosta, któremu bezpośrednio podlegała urzędniczka, która wydała decyzję o pozwoleniu na budowę, a syn wicestarosty był w tym czasie pełnomocnikiem spółki ECO-ABC.
Ufam, że mieszkańcom Milicza będzie dane poznać kto skutecznie blokuje i blokował działania tych wszystkich osób, które zaangażowały się w ochronę miejsca na którym swoją działalność prowadzi spalarnia niebezpiecznych odpadów, a które to miejsce jest obszarem Natury 2000 i Parkiem Krajobrazowym Dolina Baryczy.

Poprzedni artykułPowinno działać państwo!
Następny artykułKaton wersja lokalna