Konferencja Naukowa odbyła się 22 września 2017 roku w Miliczu w auli I LO im. Armii Krajowej.
Głównym pomysłodawcą projektu była Anna Połubek,prezes Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Miliczu. Konferencja została zorganizowana przez: Oddział Rejonowy PCK w Miliczu z Wojewódzką i Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.
Konferencja odbyła się pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza, oraz Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka. Udział w konferencji brało ok. 230 osób.
W imieniu wszystkich organizatorów Konferencję oficjalnie rozpoczął Państwowy Wojewódzki Dolnośląski Inspektor Sanitarny Jacek Klakočar, który powitał zaproszonych gości oraz wygłosił wykład na temat „Zwalczania zagrożeń stworzonych przez nowe narkotyki w działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. Kolejnym prelegentem był podkomisarz Paweł Zalewski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i wygłosił wykład dotyczący Działania Dolnośląskiej Policji w zakresie profilaktyki narkotykowej. Następnie Podinspektor Sławomir Waleński z Komendy Powiatowej Policji w Miliczu Walka z dopalaczami na terenie powiatu milickiego. Lek. med. Irena Ziniewicz – Gryka – kierownik Oddziału Intensywnej Terapii MCM w Miliczu przedstawiła problem przypadków następstw stosowania środków zastępczych na podstawie osób hospitalizowanych w MCM Milicz. Wystąpił również Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego I LO w Miliczu Dominik Sip, który powiedział o problemie dopalaczy w oczach młodzieży. Po krótkiej przerwie dr Renata Poteralska z Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży powiedziała na temat Nowych Substancji Psychoaktywnych z perspektywy lekarza psychiatry dzieci i młodzieży. Dr Dariusz Białas z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu przedstawił wykład na temat: Motywacji do przyjmowania „dopalaczy” w kontekście ogólnej skłonności do stosowania używek i neurostymulatorów. Jako ostatni przemawiał dr Andrzej Antończyk z Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Tadeusza Marciniaka, Oddział Toksykologii i Chorób Wewnętrznych na temat: Skutki zdrowotne działania nowych narkotyków. Diagnoza zatruć nowymi narkotykami, problem zatruć z punktu widzenia ratownictwa medycznego.