7 i 8 lutego 2017 w Oleśnicy odbywały się uroczystości z okazji 10-lecia Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej.

7 lutego miały miejsce zajęcia warsztatowe dla uczniów i nauczycieli ze szkół zrzeszonych w Dolnośląskiej Rodzinie m.in. „Szkoła Cichociemnych STS 64” organizowane przez stowarzyszenie „Akademia Przygody”; „Symbole narodowe w przestrzeni publicznej”; „Znak Polski Walczącej”; „Z pamięcią w sercu i melodią na ustach” – wspólne rodzinne śpiewanie oraz podsumowanie konkursów „Wierszem, prozą i obrazem o Armii Krajowej”. Dzień później odbyła się Gala Jubileuszowa.

Dolnośląska Rodzina Szkół jest wyjątkowym przedsięwzięciem edukacyjnym wykraczającym daleko poza ramy edukacji formalnej. Idea ta stała się tak ważna, że uzyskała status oficjalnego projektu wpisanego w działalność Instytutu Pamięci Narodowej.

W działaniach bezpośrednich wyraża się to poprzez: upowszechnianie w szkołach należących do Rodziny wiedzy historycznej opartej o najnowsze badania naukowe i dokumenty dotyczące dziejów Polski oraz losów obywateli w ostatnich latach, upowszechnienie tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej, kształtowanie świadomości narodowej i patriotycznej dzieci i młodzieży oraz postawy wyrażającej się w pokoleniowej odpowiedzialności za więź z przeszłością, a także za przyszłość swojej Ojczyzny, inicjowanie ciekawych form aktywności uczniów i nauczycieli oraz stworzenie płaszczyzny wymiany dobrych praktyk między szkołami.

Koordynatorami projektu, ze strony IPN, od początku do dzisiaj, są Sylwia Krzyżanowska i Wojciech Trębacz.

Aktualnie w skład Dolnośląskiej Rodziny wchodzą następujące szkoły: Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadek” w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu; Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej we Wrocławiu; Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu; Szkoła Podstawowa nr 28 im. Gen. Leopolda Okulickiego we Wrocławiu; Publiczne Gimnazjum im. Armii Krajowej w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu; Zespół Szkół w Niechlowie (Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej i Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego); Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie; Zespół Szkół Publicznych w Prusach (Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej oraz Gimnazjum Publiczne im. Bohaterów Armii Krajowej); Szkoła Podstawowa nr 23 gen. Stefana „Grota” Roweckiego we Wrocławiu; Gimnazjum nr 39 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu; I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Miliczu; Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie; Gimnazjum Gminy Oleśnica im. Szarych Szeregów; Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu; Liceum Ogólnokształcące nr I im Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu.