Po pożarze na cieszkowskim rynku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje pomoc dla jego ofiar.