20 mln zł po stronie przychodów – tyle wynosi tegoroczny budżet gminy Cieszków. Jego uchwalenie nastąpiło na sesji Rady Gminy 12 stycznia. Wcześniej, bo 4 stycznia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uwzględniło odwołanie wójta Ignacego Miecznikowskiego od negatywnej opinii RIO dotyczącej projektu budżetu na br.

Skład orzekający RIO jeszcze w 2016r. Stwierdził, iż zaciągnięcie przez gminę Cieszków dodatkowych zobowiązań na inwestycje z kwoty 4,7 mln na 5,6 mln zł mogło spowodować kłopoty ze spłatą tych zobowiązań w następnych latach. – Mieścimy się w indywidualnym wskaźniku zadłużenia, więc sytuacja była co najmniej dziwna. Szczerze mówiąc, nie rozumiałem tej decyzji o negatywnej opinii projektu budżetu. Wcześniej zdarzały się lata, gdzie nasza sytuacja była nieco trudniejsza, ale wtedy RIO nie miało żadnych zarzutów – tłumaczy wójt Miecznikowski. – Dlatego wierzyłem, że nasze odwołanie przyniesie pozytywny efekt. Wykazaliśmy, że zaciągnięcie zobowiązań z tytułu emisji obligacji, to dla gminy szansa na rozwój. Chcemy realizować przedsięwzięcia z dofinansowaniem środków unijnych, dlatego potrzebujemy wkład własny.