Burmistrz Milicza spotyka się z mieszkańcami. Tym razem pojawił się w Świętoszynie. Gospodarzem była sołtys Emilia Bienkiewicz, która omówiła sprawy bieżące sołectwa. Burmistrz wraz kierownikiem wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich odpowiadał na pytania mieszkańców o remont drogi wojewódzkiej 439, budowę drogi gminnej wewnątrz miejscowości, stan prawny boiska, a także możliwość przywrócenia lokalu wyborczego w Świętoszynie.