“Już dziś możemy powiedzieć, że z uwagi na duże koszty, jakie trzeba by ponieść na przygotowanie terenu pod inwestycję ulegnie ona zmianie. Ale o tym w późniejszym czasie.”
– zapowiada na swoim profilu Facebook Łukasz Rokita, zastępca burmistrza, który nadzoruje inwestycje w Gminie Milicz.

Pod koniec lutego podpisana została umowa z projektantem, który do końca maja przygotuje dla Gminy Milicz dokumentację projektową.
Jako lokalizację wskazane zostały “stare łazienki” przy al. Wodniaków, ale ta lokalizacja prawdopodobnie ulegnie zmianie.

Przetarg w czerwcu tego roku.
Budowa skateparku to zadanie inwestycyjne wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2021.
(MILICZ.PL, zdjęcie ilustracyjne)