Akcja krwiodawstwa, odbędzie się w piątek (16. 08. 2019 r.) o godz. 8:30 – 12:30. Krwiobus stanie pod Centrum Aktywności Lokalnej ul. Waresiaka 7.